ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
17 ก.ย. 63 วันวิทยาศาสตร์
29 ก.ค. 63 วันภาษาไทย
16 ก.ค. 63 พิธีไหว้ครู
ชุดนักเรียน