(เอกลักษณ์)(อัตลักษณ์)
(คำขวัญ)(อัตลักษณ์)
         เอกลักษณ์                
 “ส.พ.ค.คนดี  มีจิตอาสา
         อัตลักษณ์                 
“สุขภาพดี  ชีวีมีสุข”