ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
เอกสารงานวิชาการ
วิเคราะห์ผล (Excel) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 121.95 KB 48396
เฉลย Pre O-NET 59 - ต่างประเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 778.73 KB 48246
เฉลย Pre O-NET 59 - วิทย์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.11 MB 48077
เฉลย Pre O-NET 59 - สังคมฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 672.04 KB 48185
เฉลย Pre O-NET 59 - ไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 913.76 KB 48484
เฉลย Pre O-NET 59 - คณิตฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.69 MB 48111
คู่มือการประเมิน Pre O-NET 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.16 MB 48428
ตัวชี้วัดเสอเพลอโมเดล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 183.39 KB 48129
ลักษณะเฉพาะเสอเพลอโมเดล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 259.86 KB 48124
โรดแมปเสอเพลอโมเดล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 472.54 KB 48207
คู่มือผู้ปกครองเสอเพลอโมเดล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 536.44 KB 48389
เอกสารเผยแพร่-ประชาสัมพันธ์
หมอนสมุนไพร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 449.86 KB 48213
อื่นๆ
ตราโรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม JPEG Image ขนาดไฟล์ 112.03 KB 48412
ตัวอย่างการตกแต่งภาพด้วย Photoshop Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.22 MB 48486
แก้ปัญหาเปิดโปรแกรมไม่ได้ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 330 BYTE 48347