ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ตราโรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม JPEG Image ขนาดไฟล์ 112.03 KB 134
ตัวอย่างการตกแต่งภาพด้วย Photoshop Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.22 MB 1867
แก้ปัญหาเปิดโปรแกรมไม่ได้ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 330 BYTE 195
เอกสารงานวิชาการ
วิเคราะห์ผล (Excel) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 121.95 KB 76
เฉลย Pre O-NET 59 - ต่างประเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 778.73 KB 77
เฉลย Pre O-NET 59 - วิทย์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.11 MB 78
เฉลย Pre O-NET 59 - สังคมฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 672.04 KB 95
เฉลย Pre O-NET 59 - ไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 913.76 KB 84
เฉลย Pre O-NET 59 - คณิตฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.69 MB 87
คู่มือการประเมิน Pre O-NET 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.16 MB 105
ตัวชี้วัดเสอเพลอโมเดล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 183.39 KB 381
ลักษณะเฉพาะเสอเพลอโมเดล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 259.86 KB 470
โรดแมปเสอเพลอโมเดล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 472.54 KB 307
คู่มือผู้ปกครองเสอเพลอโมเดล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 536.44 KB 494
เอกสารเผยแพร่-ประชาสัมพันธ์
หมอนสมุนไพร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 449.86 KB 301