ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 15-18 สิงหาคม 2565
โพสเมื่อ : 09 ส.ค. 65
ระบบความปลอดภัยในสถานศึกษา MOE SAFETY CENTER
โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 65
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 65
ประกาศโรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม
โพสเมื่อ : 04 ม.ค. 65
รื่อง งดการเรียนการสอนในรูปแบบการมาเรียนปกติที่โรงเรียน (On Site) เพื่อความปลอดภัยและระวังป้องกันนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ไม่ต้องเสี่ยงกับการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 64
เรื่อง งดการเรียนการสอนในรูปแบบการมาเรียนปกติที่โรงเรียน (On Site) เพื่อความปลอดภัยและระวังป้องกันนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ไม่ต้องเสี่ยงกับการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 64
การรับสมัครนักเรียน ในรูปแบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 20 เม.ย. 64
กิจกรรมวันมาฆบูชา 2564
โพสเมื่อ : 08 มี.ค. 64
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ปีการศึกษา2563
โพสเมื่อ : 08 มี.ค. 64
ประชาสัมพันธ์จาก กอ.รมน.
โพสเมื่อ : 04 ก.พ. 64

โพสเมื่อ : 04 ก.พ. 64

โพสเมื่อ : 04 ก.พ. 64
มอบทุนเสมอภาค ประจำปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 04 ก.พ. 64
ประชุมผู้บริหาร
โพสเมื่อ : 04 ก.พ. 64
วันครู2564
โพสเมื่อ : 04 ก.พ. 64