ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ ระเบียบทรงผมโรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม
โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 66
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 03 มี.ค. 66
กิจกรรมทัศนศึกษา 2565 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖
โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 66
พิธีถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 65
กิจกรรมนักเรียนรับชมสื่อการ์ตูน The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์
โพสเมื่อ : 22 พ.ย. 65
โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ แบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) กลุ่มใหม่ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โพสเมื่อ : 15 พ.ย. 65
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
โพสเมื่อ : 15 พ.ย. 65
ประกาศเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
โพสเมื่อ : 25 ต.ค. 65
แจ้งกำหนดการสอบของนักเรียนในโครงการ ส.พ.ค. ให้โอกาส ภาคเรียนที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๖๕
โพสเมื่อ : 22 ก.ย. 65
ประชาสัมพันธ์การจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๖๕
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 65
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 15-18 สิงหาคม 2565
โพสเมื่อ : 09 ส.ค. 65
ระบบความปลอดภัยในสถานศึกษา MOE SAFETY CENTER
โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 65
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 65
ประกาศโรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม
โพสเมื่อ : 04 ม.ค. 65
รื่อง งดการเรียนการสอนในรูปแบบการมาเรียนปกติที่โรงเรียน (On Site) เพื่อความปลอดภัยและระวังป้องกันนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ไม่ต้องเสี่ยงกับการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 64
เรื่อง งดการเรียนการสอนในรูปแบบการมาเรียนปกติที่โรงเรียน (On Site) เพื่อความปลอดภัยและระวังป้องกันนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ไม่ต้องเสี่ยงกับการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 64
การรับสมัครนักเรียน ในรูปแบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 20 เม.ย. 64
กิจกรรมวันมาฆบูชา 2564
โพสเมื่อ : 08 มี.ค. 64
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ปีการศึกษา2563
โพสเมื่อ : 08 มี.ค. 64
ประชาสัมพันธ์จาก กอ.รมน.
โพสเมื่อ : 04 ก.พ. 64