กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาววราภรณ์ แสงใส
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายณัฐวุฒิ ยศสงคราม
ครูอัตราจ้าง